Skim i-Biaya: Inisiatif Pembiayaan Perumahan Malaysia Untuk B40, M40 

Skim i-Biaya Inisiatif Pembiayaan Perumahan Malaysia Untuk B40, M40

Inisiatif pembiayaan perumahan Malaysia yang dikenali sebagai i-Biaya menggariskan matlamat meningkatkan pemilikan kediaman terutama dalam kalangan golongan B40, M40 dan pekerja sektor tidak formal.

Inisiatif i-Biaya merupakan satu inisiatif di bawah Home Ownership Programme (HOPE) dalam usaha meningkatkan pemilikan rumah dalam kalangan rakyat. Ia selari dengan hasrat kerajaan dalam memastikan matlamat SATU KELUARGA, SATU RUMAH dapat dicapai.

Inisiatif antara Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan dan Kementerian Kewangan ini adalah bagi menzahirkan komitmen Kerajaan untuk memastikan setiap Keluarga Malaysia daripada kumpulan B40 dan M40 akan lebih berkemampuan untuk mendapat akses kepada pembiayaan perumahan dengan lebih mudah.

Menerusi inisiatif i-Biaya, isu-isu seperti tahap pendapatan isi rumah, bilangan isi rumah dan juga tahap kemampuan untuk memiliki rumah pada harga pasaran diberi perhatian sewajarnya dalam memproses permohonan.

Apa itu i-Biaya?

Masukkan infografik Apa-itu-i-Biaya

Pembiayaan Perumahan Malaysia (i-Biaya) merupakan satu inisiatif di bawah Home Ownership Programme(HOPE) dalam usaha meningkatkan pemilikan rumah dalam kalangan rakyat Malaysia.

Peranan Inisiatif Pembiayaan Perumahan Malaysia (i-Biaya)

 • Menyediakan pembiayaan bagi yang berhadapan dengan masalah akses kepada pembiayaan perumahan. 
 • Menyediakan jaminan kepada pembeli rumah pertama. 
 • Menyediakan khidmat nasihat/konsultasi/kaunseling dalam pengurusan kredit.

Terdapat 3 Skim pembiayaan yang ditawarkan untuk Inisiatif Pembiayaan Perumahan Malaysia (i-Biaya) iaitu;

 1. Skim Jaminan Kredit Perumahan  (SJKP)
 2. Skim Rumah Pertamaku (SRP)
 3. Skim Rent-To-Own (SRO)

*masukkan infografik 3-Skim-yang-ditawarkan-i-Biaya

Skim Jaminan Kredit Perumahan (SJKP)

Skim Jaminan Kredit Perumahan ditawarkan menerusi Syarikat Jaminan Kredit Perumahan (SJKP) Berhad.

SJKP memberi sokongan kepada mereka yang tidak mempunyai dokumentasi lazim pinjaman perumahan seperti slip gaji, berpendapatan rendah, KWSP dan sebagainya.

Ia turut membantu pembeli rumah pertama yang tidak mempunyai pendapatan tetap seperti pekerja ekonomi gig dan bebas, pemilik perniagaan, peniaga atau usahawan kecil.

Dalam hal ini, peminjam akan mendapat pembiayaan lebih tinggi sehingga 100%. 

Kelayakan SJKP ialah;

 1. Terbuka kepada semua warganegara Malaysia yang berumur 18 tahun ke atas.
 2. Merupakan pembeli rumah pertama.
 3. Pemohon boleh membuat pembelian rumah kediaman baru, dalam pembinaan, sedia ada atau lelongan.
 4. Pendapatan kasar bulanan isi rumah RM1000 ke atas.
 5. Pemohon tiada rekod tertunggak (CCRIS) melebihi 2 bulan bagi tempoh 12 bulan terkini dan tiada lain-lain rekod kredit yang negatif dalam tempoh 24 bulan.

Skim Rumah Pertamaku (SRP)

Skim Rumah Pertamaku (SRP) ditawarkan oleh Syarikat Cagamas Berhad (Cagamas).

SRP membantu pembeli rumah pertama memiliki sebuah rumah tanpa perlu membayar wang pendahuluan.

Ia membolehkan pembeli mendapat pembiayaan sehingga 110% daripada bank-bank yang terlibat bagi membolehkan mereka untuk memiliki rumah tanpa perlu membayar wang pendahuluan.

Kelayakan Skim Rumah Pertamaku (SRP) ialah sebagaimana berikut;

 1. Terbuka kepada semua warganegara Malaysia.
 2. Merupakan pembeli rumah pertama dengan pendapatan kasar bulanan isi rumah tidak lebih daripada RM5,000.
 3. Pemohon dengan pendapatan kasar bulanan isi rumah tidak lebih RM10,000 adalah layak bagi pemohon bersama (berdasarkan pendapatan kasar bulanan maksimum tidak lebih daripada RM5,000 bagi setiap pemohon).
 4. Tiada rekod pembiayaan terjejas dalam tempoh 12 bulan serta had umur pemohon adalah bergantung kepada tempoh pembiayaan.

Skim Rent-To-Own (SRO)

Skim rent-to-own ditawarkan oleh  oleh Perbadanan PR1MA Malaysia. 

SRO diperkenalkan bagi memberi peluang kepada rakyat Malaysia untuk memiliki hartanah sendiri, dengan cara menyewa dalam tempoh masa yang tertentu, dan kemudiannya boleh memilih untuk membeli.

Skim ini mungkin yang paling sesuai untuk keluarga baru atau golongan profesional yang masih belum layak untuk mengambil pinjaman perumahan.

Cara Memohon Skim Jaminan Kredit Perumahan (SJKP)

Panduan memohon SJKP adalah sebagaimana berikut;

 1. Bakal peminjam mengenalpasti kediaman yang dikehendaki.
 2. Memohon dan menyerahkan dokumen yang berkaitan kepada institusi kewangan yang terlibat.
 3. Institusi kewangan menilai dan menyemak permohonan peminjam dan menghantar kepada SJKP bagi Jaminan Pembiayaan.
 4. SJKP akan menyemak permohonan dan mengeluarkan jaminan pembiayaan keada institusi kewangan.
 5. Institusi kewangan mengemukakan surat tawaran (LO) kepada pelanggan setelah berjaya mendapatkan Jaminan Pembiayaan daripada SJKP.
 6. Peminjam menerima LO dan memiliki rumah idaman mereka selepas institusi kewangan mengeluarkan pembiayaan.

Sila lihat panduan bergambar di bawah untuk gambaran yang lebih jelas.

Cara memohon SJKP

Cara Memohon Skim Rumah Pertamaku (SRP)

Bagi mereka yang ingin memohon SRP, boleh lihat panduan di bawah;

 1. Cari rumah idaman anda.
 2. Dapatkan dokumen yang berkaitan seperti draf perjanjian jual beli . resit bayaran tempatan dan lain-lain
 3. Semak kelayakan anda untuk pembiayaan di bawah SRP
 4. Sediakan dokumen sokongan anda seperti slip gaji, penyata
 5. Hantar permohonan pembiayaan perumahan SRP anda ke cawangan bank-bank yang mengambil bahagian.
Cara Memohon SRP

Cara Memohon Skim Rent-To-Own (RTO)

Sekiranya anda berminat untuk memohon Skim Rent-To-Own (RTO), boleh lihat panduan yang diberikan;

 1. PENDAFTARAN – Daftar akaun anda dan permohonan di www.pr1ma.my
 2. PEMILIHAN UNIT – Pemilihan unit sedia ada Offer0to-Purchase (OTP) akan dikeluarkan
 3. PERMOHONAN – Pemohon mula permohonan Skim RTO bersama Maybank di www.maybank2own.com
 4. PENGESAHAN – Wakil dari Maybank akan menghubungi Pemohon dan memproses kes tersebut.
 5. KELULUSAN – Maybank akan mengeluarkan email keputusan permohonan skim RTO kepada Pemohon.
 6. PENYEDIAAN PERJANJIAN – Perjanjian berkaitan mula disediakan untuk ditandatangani.
 7. TANDATANGANI PERJANJIAN –
  • Hartanah : Perjanjian jual beli (SPA) di antara Pemohon dan PR1MA.
  • SKim RTO : Perjanjianpembiayaan di antara Pemohon dan Maybank
 8. PENYERAHAN HARTANAH : Pemohon menerima kunci rumah daripada PR1MA
Cara Memohon RTO

Sumber: KPKT Malaysia

Soalan Lazim (FAQ)

Apa itu i-Biaya?

Pembiayaan Perumahan Malaysia (i-Biaya) merupakan satu inisiatif di bawah Home Ownership Programme(HOPE) dalam usaha meningkatkan pemilikan rumah dalam kalangan rakyat Malaysia.

Apakah Skim di Bawah i-Biaya?

Terdapat 3 Skim pembiayaan yang ditawarkan untuk Inisiatif Pembiayaan Perumahan Malaysia (i-Biaya) iaitu;

1. Skim Jaminan Kredit Perumahan  (SJKP)
2. Skim Rumah Pertamaku (SRP)
3. Skim Rent-To-Own (SRO)

Apakah Peranan i-Biaya?

1. Menyediakan pembiayaan bagi yang berhadapan dengan masalah akses kepada pembiayaan perumahan. 
2. Menyediakan jaminan kepada pembeli rumah pertama. 
3. Menyediakan khidmat nasihat/konsultasi/kaunseling dalam pengurusan kredit.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *